Obavijest o obrani sinopsisa teme doktorskog rada dostupna je na linku.