Obavijest o obrani sinopsisa teme doktorskog rada nalazi se na linku.