Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Iva Samardžić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sociologija održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 16. srpnja 2024. (utorak) s početkom u 15 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 2.1) na adresi Zagreb, Ilica 244, s naslovom:

 

Sociokulturni kapital gradske četvrti Črnomerec

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Mateja Plenković, predsjednica,
  2. doc. dr. sc. Petra Palić, članica,
  3. doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles, mentorica,
  4. dr. sc. Toni Ćosić, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Ive Samardžić.

 

 

U Zagrebu, 5. srpnja 2024.

 

          PROČELNIK

izv. prof. dr. sc. Mario Bara

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište