Obavijest o obrani diplomskog rada nalazi se na linku

Hrvatsko katoličko sveučilište