Obavijest o Obrani diplomskog rada nalazi se na linku.