Obavijest o obrani diplomskog rada studenta Klare Počekal dostupna je na linku.