Obavijest o obrani diplomskog rada dostupna je na linku.