Obavijest o obrani diplomskog rada nalzi se na linku.