Obavijest obrani diplomskog rada dostupna je na linku.