Obavijest o obrani diplomskog rada  dostupna je na linku.