Odlukom Stručnog vijeća Odjela za sociologiju (KLASA: 121-13/21-01/08, URBROJ: 498-03-02-04-04/2-21-03) od 8. listopada 2021. godine rok za prijavu na Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju u akademskoj godini 2020./2021. produžuje se do ponedjeljka do 11. listopada 2021.

Ostali uvjeti Natječaja ostaju neizmijenjeni. Natječaju možete pristupiti na poveznici.