Select Page

Ultrazvučna dijagnostika i liječenje anomalija urogenitalnog  sustava

Antenatalna i postnatalna dijagnostika anomalija urogenitalnog sustava, konzervativno i operativno liječenje, histopatološka dijagnostika. Skup je namijenjen specijalizantima i specijalistima ginekologije i porodništva i pedijatrije,  neonatologije i dječije kirurgije.  Naglašava iznimnu važnost  rane dijagnotike ovih specifičnih anomalija. Skup organiziraju Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Programski odbor

Izv. prof. prim. dr. sc. Ingrid Marton, dr. med., Medicinski fakultet HKS-a i Odjel za sestrinstvo, predsjednica Programskog odbora
Prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med., Medicinski fakultet HKS-a i Odjel za sestrinstvo, član Programskog odbora
Prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dr. med., dekan Medicinskog fakulteta HKS-a, član Programskog odbora
Izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, dr. med., pročelnica Odjela za sestrinstvo, članica Programskog odbora

Organizacijski odbor

Izv. prof. prim. dr. sc. Ingrid Marton, dr.med., Medicinski fakultet HKS-a i Odjel za sestrinstvo, predsjednica Organizacijskog odbora
Prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr.med., Medicinski fakultet HKS-a i Odjel za sestrinstvo, član Organizacijskog odbora
Izv. prof. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, dr. med.,Medicinski fakultet HKS-a i Odjel za sestrinstvo, članica Organizacijskog odbora
Suzana Obrovac Lipar, prof., Ured za odnose s javnošću HKS-a, članica Organizacijskog odbora

Redoslijed prijave istraživanja/podnošenje zamolbe

Izv. prof. prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr.med.
Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odjel za sestrinstvo,
Antenatalna dijagnostika i značenje genitalnih anomalija

 

 

Odjel za sociologiju
doc. dr. sc. Petra Palić, predsjednica
dr. sc. Miriam Mary Brgles, članica
dr. sc. Josip Ježovita, član

Odjel za povijest
izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, član
izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, član

Odjel za sestrinstvo
doc. dr. sc. Mate Car, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc, član
doc. dr. sc. Ivan Šklebar, član

Odjel za psihologiju
doc. dr. sc. Mia Šetić Beg, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović, članica
dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić, član

Pristigle prijave istraživanja/zamolbe do 15. u mjesecu razmatrat će se na sjednici i odgovor se može očekivati do kraja mjeseca.

Dokumentacija Etičkog povjerenstva HKS-a

Kontakt

Adresa:
Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog Sveučilišta,
Ilica 242,
10 000 Zagreb

Email: eticko.povjerenstvo@unicath.hr