HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Odbor za izdavačku djelatnost

Poslanje Odbora za izdavačku djelatnost 

Temeljna je zadaća izdavačke djelatnosti Sveučilišta pridonositi razvitku nastavnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti Sveučilišta, poticanju stvaralaštva te komuniciranju s akademskom zajednicom i širom javnosti.
Izdavačka djelatnost obavlja se u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti, Statutom Hrvatskog katoličkog sveučilišta i  Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Izdavačka djelatnost Sveučilišta usmjerena je na razvoj međunarodno priznatog i prepoznatljivog Sveučilišta koje je nositelj znanstveno-nastavne djelatnosti u svrhu napretka hrvatskog društva i očuvanja njegova identiteta i katoličkog svjetonazora s ciljem povezivanja znanja sa životom i napretkom cjelokupne hrvatske društvene zajednice.


Odbor za izdavačku djelatnost:

    • prof. dr. se. Emilio Marin, predsjednik
    • izv. prof. dr. se. Marina Merkaš
    • doc. dr. se. Anto Mikić
    • mr. se. Tomislav Murati
    • Suzana Obrovac Lipar, prof.

Plan izdavačke djelatnosti:

Plan izdavačke djelatnosti za kalendarsku godinu donosi Senat na prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Plan izdavačke djelatnosti obuhvaća izdavanje, tiskanje, dotiskivanje, financiranje te vrijeme izlaženja svih Sveučilišnih izdanja.
Prijedlog Plana izdavačke djelatnosti na temelju prijedloga stručnih vijeća odjela, znanstveno-istraživačkih i stručnih sastavnica, zaposlenih u znanstvenim, znanstvenonastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima sastavlja Odbor za izdavačku djelatnost.
Prijedlozi iz prethodnog stavka dostavljaju se Odboru najkasnije do 1. prosinca tekuće godine na posebnom obrascu koji sastavlja Odbor za izdavačku djelatnost.

Obrazac za prijavu publikacije nalazi se na poveznici.

Obrazac za prijavu publikacije i zamolbu za izdanje publikacije autori predaju dr. sc. Žanini Žigo, tajnici Odbora, i urudžbiraju na Sveučilištu.
Nakon ove procedure Odbor će izvijestiti autora o prihvaćanju/odbijanju publikacije.


Kontakt:
dr. sc. Žanina Žigo
E-mail: zanina.zigo@unicath.hr
Telefon: + 385 (0) 1 370 66 41


Izdanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta: