Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svrhu provedbe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2018./2019. uputilo je svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti obavijest s uputama za provjeru podataka na njihove adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, možete provjeriti na sljedećoj mrežnoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju prijavljujete se putem vlastitog AAI@EduHr elektroničkog identiteta. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će nakon objave rang-lista moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

Ako primijetite da podatci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, u svrhu ispravka podataka potrebno se obratiti na adresu elektroničke pošte: marko.boric@unicath.hr. Za provjeru ispravnosti podatka o rezultatima državne mature, potrebno je obratiti se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte: stem-stipendije@mzo.hr.

Podatke je moguće ispraviti zaključno do 7. studenoga 2018. godine do 12 h. Ako do navedenoga vremena podaci ne budu ispravljeni, u obzir će se uzeti podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ako na svoju adresu elektroničke pošte u sklopu sustava AAI@EduHr zbog nekog razloga niste zaprimili predmetnu obavijest, napominjemo kako ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

Dodjela stipendija provodi se na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.), odnosno na temelju podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)” Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”.

Informacije o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2018./2019. možete pratiti na mrežnoj stranici Ministarstva te službenoj Facebook stranici Državne STEM stipendije.