Stručno vijeće Odjela za sociologiju jednoglasno je na svojoj sjednici 18. rujna 2020. izabralo za pročelnika Odjela za sociologiju doc. dr. sc. Marija Baru. Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta na 55. sjednici u akademskoj godini 2019./2020., održanoj dana 29. rujna 2020., donijelo je odluku kojom se doc. dr. se. Mario Bara imenuje pročelnikom Odjela za sociologiju na razdoblje od četiri godine.

Docent Bara zamijenio je izv. prof. dr. sc. Roka Mišetića, dosadašnjeg pročelnika Odjela za sociologiju, koji je od 1. 10. 2020. preuzeo službu prorektora za nastavu.

U ime cijele akademske zajednice čestitamo docentu Bari i želimo mu obilje Božjeg blagoslova u obnašanju ove odgovorne službe.

 

 

Kratka biografija:
 
Doc. dr. sc. Mario Bara osnovno i srednje obrazovanje završio je u Somboru.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je ak. god. 2002./2003. dvopredmetni studij sociologije i povijesti na kojem je diplomirao 2007. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2006. Na istom Sveučilištu doktorirao je iz područja društvenih znanosti, polje sociologija 2014. Od 2008. do kraja 2014. zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Od 2014. radi kao vanjski suradnik, a od 15. prosinca 2014. kao zaposlenik u statusu docenta na Odjelu sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Predavao je na kolegijima Klasične sociološke teorije i Hrvatsko iseljeništvo i manjine, te trenutno predaje na kolegijima Uvod u sociologiju, Sociologija hrvatskog društva I. i Sociologija hrvatskog društva II., Uvod u sociologiju politike, Javne politike I. uvod.
Na poslijediplomskoj razini sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Stanovništvo i starenje. Znanstveni interes doc. dr. sc. Maria Bare vezan je uz područja sociologije migracija, sociologije etničkih odnosa, hrvatskih manjina i iseljeništva, sociologije starenja i stanovanja.