Novi ciklus predavanja na Programu za stjecanje nastavničkih kompetencija počet će u rujnu 2014. godine. 

Kraj kolovoza 2014. objavit ćemo u Večernjem listu natječaj sa svim potrebnim podacima za prijave i početak predavanja. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište