Prvi je dan građanske godine!

Liturgija slavi svetu Mariju Bogorodicu. Ima li što ljepše započeti novu godinu s Božjom i našom majkom! Pred neizvjesnošću nove godine u kojoj ne znam što nas sve čeka, zamislimo na trenutak prizor u kojem nas Marija drži za ruku i hoda s nama. Koje li sigurnosti! Majka drži svoje dijete i korača s njim kroz život. Blago tebi ako možeš već sada prepustiti Mariji ne samo svoju ruku, već i sve dane ove nove godine.

Sveti Luka nam u današnjem odlomku govori o susretu pastira s Djetetom, Marijom i Josipom. Svi zajedno pred Djetetom daju sliku Crkve koja se klanja svome Stvoritelju. Jaslice su slika Boga koji je već prisutan, kao prva Euharistija koja nam je došla ususret preko Marije. I bez osobnog susreta s Gospodinom nema vjere. Biti s Marijom s jedne strane, i pokloniti se Gospodinu s druge strane, to bi moglo biti dva temeljna i nosiva čina našeg ulaska u ovu novu godinu. Iz takvog stava može samo proizići iskustvo ispunjenja i radosti, zadovoljstva i zahvale poput pastira koji „se vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli.“ (Lk 2,20)

Blagoslovljena vam nova godina 2018. s Bogorodicom na svim vašim putevima!

Odilon Singbo

Sveučilišni kapelan