Obavještavaju se studenti 2. i 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije te studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija psihologije da će se u zimskom semestru nastava iz predmeta Neurokemija ponašanja s osnovama psihofarmakologije i iz predmeta Psihologija ovisnosti održavati prema vremenu po rasporedu u predavaonici Klinike za psihijatriju u KBC Sestre milosrdnice.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište