Hrvatsko katoličko sveučilište objavilo je dana 13. svibnja 2020.  izmijenjen NATJEČAJ  za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u akademskoj godini 2020./2021.

S obzirom na epidemiološku situaciju olakšan je postupak prijave za upis na preddiplomske sveučilišne studije te se  prijave vrše bez dodatnih uvjeta (pristupnog intervjua) i bodovanja izbornih predmeta.

Prijave za upis na studij obavljaju se  putem  Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Rok za prijavu je 24. lipnja 2020. godine do 23:59 sati.

Za sva dodatna pojašnjenja pristupnici se mogu obratiti Službi za studentska pitanja putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr

Sve informacije objavljene su i na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr/upisi