HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

Na temelju čl. 77. i 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 72. i 105. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni), čl. 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o studijima i studiranju,  Odluke Senata od 13. studenoga 2019. godine, KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-01/1-19-85 i Odluke Senata o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u akademskoj godini 2020./2021. od 13 svibnja 2020. godine, KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-02-04-02/1-10-19,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija

Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni)

u akademskoj godini 2020./2021.

 

OPĆI DIO

Odlukom o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u akademskoj godini 2020./2021. i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima upisa u u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u akademskoj godini 2020./2021., utvrđuju se uvjeti upisa za osobe koje će se po prvi puta u akademskoj godini 2020./2021. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu upisati u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija:

– Komunikologija

– Povijest

– Povijest (dvopredmetni)

– Psihologija

– Sestrinstvo

– Sociologija

– Sociologija (dvopredmetni)

 

Upisna kvota

 

Upisna kvota za upis redovitih i izvanrednih studenata u akademskoj godini 2020./2021. iznosi:

 

1. Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija – redoviti studenti

Kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

 

2. Preddiplomski sveučilišni studij Povijest – redoviti studenti

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) – redoviti studenti

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

 

4. Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija – redoviti studenti

Kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 48

 

5. Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – redoviti studenti

Kvota za EU državljane: 40

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

 

6. Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – izvanredni studenti

Kvota za EU državljane: ukupno 45 (25 + 20)i to unutar kvote za EU državljane: 25 pristupnika u kvoti 24+, a 20 pristupnika u redovitoj kvoti.

Pravo natjecanja u Kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2020. godine navršili 24 godine života. U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine, Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Kapacitet: 45

 

7. Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija – redoviti studenti

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

 

8. Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija (dvopredmetni) – redoviti studenti

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5)

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 28

 

Pravo prednosti pri upisu, bez obzira na ostvaren broj bodova, pod uvjetom da prijeđe bodovni prag, ima jedan (1) pristupnik koji se upisuje u statusu redovitog studenta po svakom studiju:

– hrvatski branitelj iz Domovinskog rata,

– HRVI iz Domovinskog rata,

– dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– dijete zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– dijete 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine,

– pristupnik sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom),

– pristupnik iz sustava alternativne skrbi,

– dijete osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– dijete civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– dijete mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Pristupnici unutar kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • Hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

 

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u akademskoj godini 2020./2021. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će utvrditi Senat Sveučilišta.

 

Troškovi razredbenog postupka

 

Trošak razredbenog postupka iznosi za:

 • preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Povijest, Povijest (dvopredmetni) – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Psihologija – 250,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni) – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Sociologija, Sociologija (dvopredmetni) – 150,00 kuna,
 • za prijavu na dva ili više studija, za svaki studij trošak se uvećava za 50,00 kuna,

 

a pristupnici su troškove razredbenog postupka dužni podmiriti uplatom na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Razredbeni postupak – naziv studija) te Sveučilištu dostaviti dokaz o uplati.

 

Pristupnici za upis na preddiplomske sveučilišne studije dokaz o uplati troškova razredbenog postupka  dužni su dostaviti najkasnije do 24. lipnja 2020. godine.

 

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka pristupnici mogu dostaviti putem:

 • e-pošte na: provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;
 • Službe za studentska pitanja na Sveučilištu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice) u Zagrebu
 • uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30

 

Prijave za upis i razredbeni postupak

 

 1. Redoviti studenti

Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se do 24. lipnja 2020. godine do 23:59 sati.

 

Prijave za upis na studij obavljaju se  putem  Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Rok za prijavu je 24. lipnja 2020. godine do 23:59 sati.

 

Pristupnici Natječaju kojima je prilikom polaganja ispita državne mature odobrena prilagodba ispitne tehnologije mogu uložiti zamolbu za prilagodbu ispitne tehnologije. Rok za ulaganje zamolbe i potrebne dokumentacije je do 24. lipnja 2020. godine.

Zamolba uz traženu dokumentaciju može se dostaviti putem Službe za studentska pitanja Sveučilišta ili putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr Za sva dodatna pojašnjenja pristupnici se mogu obratiti Službi za studentska pitanja putem e-pošte na:

studentska.sluzba@unicath.hr

 

Pristupnici koji posjeduju dokaz o postignućima koja Sveučilište boduje u kategoriji Druga posebna postignuća, dokaz o ostvarenju istih dostavljaju putem Službe za studentska pitanja Sveučilišta ili putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr. Rok za dostavljanje dokaza o postignućima iz ove kategorije je do datuma naznačenog u Natječaju, do 24. lipnja 2020. godine. Za sva dodatna pojašnjenja pristupnici se mogu obratiti Službi za studentska pitanja Sveučilišta putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr

 

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru državne mature .

 

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu Ilica 242, od 8 do 16 sati do 24. lipnja 2020. godine.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na prijavnom obrascu koji se preuzima u Službi za studentska pitanja Sveučilišta ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave za upis  razmatrati će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

 1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
 4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
 6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
 7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 8. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 9. životopis na hrvatskom jeziku.

 

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

 

Razredbeni postupak za upis provodi se u ljetnom i jesenskom upisnom roku. Razredbeni postupak u jesenskom roku provodi se samo za upis na one studije na kojima će ostati slobodnih upisnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, a prema istim ili novim uvjetima koje će utvrditi Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

 1. Izvanredni studenti

 

2.1. Izvanredni studenti unutar kvote za EU državljane – redovita kvota

Prijave za upis i razredbeni postupak za upis na preddiplomski sveučilišni studij  Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike koji se za upis natječu unutar redovite kvote primaju se do 24. lipnja 2020. godine.

 

Prijave za upis i razredbeni postupak za upis na preddiplomski sveučilišni studij  Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike koji se za upis natječu unutar redovite kvote obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Rok za prijavu studija putem NISpVU sustava je 24. lipnja 2020. godine.

 

2.2. Izvanredni studenti unutar kvote za EU državljane – kvota 24+

Prijave za upis i razredbeni postupak  za upis na preddiplomski sveučilišni studij  Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike koji se za upis natječu unutar kvote 24+ zaprimaju se putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu, Ilica 242, Zagreb, ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr od 6. travnja do 24. lipnja  2020. godine.

 

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote 24+ prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Pristupnici koji se za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta natječu unutar kvote 24+ uz prijavu dostavljaju potrebnu dokumentaciju i to (izvorne dokumente ili ovjerene preslike):

 1. a) domovnicu;
 2. b) rodni list;
 3. c) svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa;
 4. d) svjedodžbu o položenoj maturi/završnom radu za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja;
 5. e) pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan RH prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije;
 6. f) potvrdu o plaćenom trošku razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna koji su pristupnici dužni uplatiti na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „razredbeni postupak-Sestrinstvo preddiplomski“.

 

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru srednjoškolskog uspjeha.

 

 

Razredbeni postupak

 

Razredbeni postupak za upis na preddiplomske sveučilišne studije  Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) provodi se u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

 

Razredbeni postupak) za pristupnike koji se za upis na preddiplomske sveučilišne studije  Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) natječu unutar redovite kvote obuhvaća vrjednovanje rezultata državne mature, srednjoškolskog uspjeha i dodatnih postignuća. Vrjednovanje se vrši putem NISpVU sustava.

 

Razredbeni postupak za pristupnike koji se za upis preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) natječu unutar kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske obuhvaća vrjednovanje rezultata srednjoškolskog uspjeha državne mature (ako je ima), pristupnog intervjua i dodatnih postignuća.

 

Razredbeni postupak za pristupnike koji se za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo natječu unutar kvote 24+ obuhvaća vrjednovanje:

 1. općeg uspjeha u svim razredima srednje škole – vrjednovanje 15,00%;
 2. prosječne ocjene završnog ispita/mature – vrjednovanje 5,00%;
 3. prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na zdravstvenu njegu u svim razredima srednje škole ili Biologije za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz zdravstvene njege – vrjednovanje 20,00%;
 4. prosječne ocjene iz Anatomije, Fiziologije, odnosno Anatomije i fiziologije ili prosječne ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje škole ili Kemije za gimnaziju – vrjednovanje 20,00%;
 5. prosječne ocjene iz Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftamologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili Fizike za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine – vrjednovanje 20,00%.

 

Pristupnik može na rezultate razredbenog postupka uložiti prigovor Povjerenstvu za upise u roku od 24 sata od objave rezultata razredbenog postupka. Prigovor se podnosi osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu.

 

Upisi

 

 1. Redoviti studenti

Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi u okviru vrjednovanja državne mature) i dodatnih postignuća.

 

Pravo na upis stječu pristupnici koji su putem sustava NISpVU potvrdili namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.

 

Upisi u ljetnom upisnom roku obavljat će se tijekom srpnja 2020. godine, a u jesenskom upisnom roku tijekom rujna 2020. godine za slobodna upisna mjesta.

 

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

 

Pristupnici prije upisa na preddiplomske sveučilišne studije koji su stekli pravo upisa po linearnom modelu: od 1. do 40. upisnog mjesta (Komunikologija, Psihologija, Sestrinstvo), odnosno od 1. do 20. upisnog mjesta (Povijest, Povijest – dvopredmetni, Sociologija, Sociologija – dvopredmetni) obavezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 700,00 kuna uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa – naziv studija).

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 41. do 45. upisnog mjesta (Komunikologija, Psihologija), odnosno od 21. do 25. upisnog mjesta (Povijest, Povijest – dvopredmetni, Sociologija, Sociologija – dvopredmetni) obavezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 300,00 kuna te punu participaciju u troškovima studiranja (odjednom ili u dva jednaka obroka) uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa – naziv studija).

 

Detaljnije obavijesti o provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa, bit će objavljene na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr.

 

Participacija u troškovima studiranja

 

 1. Redoviti studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, Psihologija i Sestrinstvo rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta te I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest, Povijest – dvopredmetni, Sociologija, Sociologija – dvopredmetni rangirani od 1. do 20. upisnog mjesta djelomično participiraju u troškovima studiranja (linearni model) sukladno Odluci o visini participacije u troškovima studiranja, KLASA: 400-09/19-02/01, URBROJ: 498-03-01-01/1-19-10, od 13. studenoga 2019. godine i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja.

 

 1. Redoviti studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, Psihologija i Sestrinstvo rangirani od 41. do 45. upisnog mjesta te I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest, Povijest – dvopredmetni, Sociologija, Sociologija – dvopredmetni rangirani od 21. do 25. upisnog mjesta podmiruju punu participaciju u troškovima studiranja sukladno Odluci o visini participacije u troškovima studiranja, KLASA: 400-09/19-02/01, URBROJ: 498-03-01-01/1-19-10, od 13. studenoga 2019. godine i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja, i to:

 

 • za preddiplomski sveučilišni studij Povijest u iznosu od 9.000,00 kuna
 • za preddiplomski sveučilišni studij Sociologija u iznosu od 9.000,00 kuna
 • za preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) / Sociologija (dvopredmetni) u iznosu od 9.000,00 kuna
 • za preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u iznosu od 9.000,00 kuna
 • za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija u iznosu od 14.000,00 kuna
 • za preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija u iznosu od 14.000,00 kuna

 

Studenti koji su upisali studij uz punu participaciju u troškovima studiranja plaćaju punu participaciju tijekom cijeloga studija, kao i za ponavljanje godine u skladu s potpisanim Ugovorom o načinu studiranja, osim ako su na temelju  postignutog uspjeha tijekom protekle akademske godine rangirani  unutar 10 % najboljih studenata na svojoj studijskoj godini, u kojem slučaju mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u dijelu ili u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

 

Pristupnici koji upisuju studij uz punu participaciju troškova studiranja prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 300,00 kuna uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa – naziv studija, te iznos pune participacije u troškovima studiranja u cijelosti ili obročno), sukladno Odluci o visini participacije u troškovima studiranja, KLASA: 400-09/19-02/01, URBROJ: 498-03-01-01/1-19-10, od 13. studenoga 2019. godine i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja.

 

 1. Izvanredni studenti

Svi pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku.

 

Pravo na upis unutar redovite upisne kvote stječu pristupnici koji su putem sustava NISpVU potvrdili namjeru upisa na odabrani studij, a upisuju se prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja redovite upisne kvote.

 

Pravo na upis unutar kvote 24+ stječu pristupnici u skladu s rezultatima razredbenog postupka, a upisuju se prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.

 

Termin upisa u ljetnom upisnom roku bit će objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

 

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 300,00 kuna uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa – Sestrinstvo te iznos pune participacije u troškovima studiranja u cijelosti ili u dva jednaka obroka: prilikom upisa u zimski semestar i prilikom upisa u ljetni semestar), sukladno Odluci o visini participacije u troškovima studiranja, KLASA: 400-09/19-02/01, URBROJ: 498-03-01-01/1-19-10, od 13. studenoga 2019. godine i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja.

 

Troškovi studiranja izvanrednih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo iznose 9.000,00 kuna po godini studija, odnosno ukupno 27.000,00 kuna za tri godine preddiplomskog sveučilišnog studija, a ostatak do punog iznosa troškova studiranja snosi Sveučilište.

 

Studenti koji su upisali studij u statusu izvanrednog studenta plaćaju troškove studiranja tijekom cijeloga studija, kao i za ponavljanje godine u skladu s potpisanim Ugovorom o načinu studiranja.

 

Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenog iznosa troškova studiranja studentu koji iz bilo kojeg razloga odustane od studija, odnosno izgubi status studenta.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka upisa, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

 

 

POSEBNI DIO

 

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KOMUNIKOLOGIJA:

 1. opći uvjeti
  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu,
  • položena državna matura

 

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

30,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

15,00 %

Strani jezik

A

 

25,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00%

 

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

                     

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

 

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POVIJEST (jednopredmetni):

 1. opći uvjeti
  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu,
  • položena državna matura

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

30,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

A

 

30,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

25,00 %

 

 

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

 

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

                       

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00%.

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POVIJEST (dvopredmetni):

 1. opći uvjeti
  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu,
  • položena državna matura

 

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

30,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

A

 

30,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

25,00 %

 

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Raz

red

 do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje znanja

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 

Kategorija sportaša

 

Od

Do

Vrjednovanje

 

I

II

5,00 %

 

 

Druga posebna postignuća

 

Postignuće

Vrjednovanje

 

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

 

         

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00%.

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PSIHOLOGIJA:

 1. opći uvjeti
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 1. dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja

 

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

30,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik *

A

 

15,00 %

Matematika

A

 

20,00 %

Strani jezik

A

 

10,00 %

*Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Test apstraktnog mišljenja

DA

20,00 %

20,00 %

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje znanja

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5 ,00%

 

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00%

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00%.

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SESTRINSTVO:

 

 1. Redoviti studenti
 2. Opći uvjeti
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera-prema važećem programu) ili gimnazija
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

 

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

40,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje znanja

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 

 

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

 

 

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

 

 1. Izvanredni studenti unutar kvote za EU državljane – redovita kvota
 2. Opći uvjeti
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija.
 • položena državna matura,
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada).

 

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

40,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje znanja

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

 

 1. Izvanredni studenti unutar kvote za EU državljane – kvota 24+

Pravo natjecanja u Kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2020. godine navršili 24 godine života. U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine, Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

 1. Opći uvjeti
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera-prema važećem programu) ili gimnazija
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

 

Vrjednovanje:

 1. a) općeg uspjeha u svim razredima srednje škole – vrjednovanje 15,00%,
 2. b) prosječne ocjene završnog ispita/mature – vrjednovanje 5,00%,
 3. c) prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na zdravstvenu njegu u svim razredima

srednje škole ili Biologije za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u

općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz zdravstvene njege – vrjednovanje

20,00%,

d)prosječne ocjene iz Anatomije, Fiziologije, odnosno Anatomije i fiziologije ili prosječne

ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje

škole ili Kemije za gimnaziju – vrjednovanje 20,00%,

e)prosječne ocjene iz Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne

ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina,

Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo,

Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftalmologija,

Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili Fizike za gimnaziju i

ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju

predmete Kliničke medicine – vrjednovanje 20,00%.

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIOLOGIJA:

 1. opći uvjeti
  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu,
  • položena državna matura

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

25,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik *

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

25,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

*Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Sve disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 

 

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5 ,00%

 

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00%

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00%.

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI):

 1. opći uvjeti
  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu,
  • položena državna matura

 

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

25,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik *

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

25,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

*Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Sve disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 

 Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5 ,00%

 

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00%

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00%.

 

 

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KOMUNIKOLOGIJA, POVIJEST, POVIJEST (DVOPREDMETNI), PSIHOLOGIJA, SESTRINSTVO, SOCIOLOGIJA I SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI) ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 

 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika

 

 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja (TAM) – samo za studij psihologije

 

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %