HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Na temelju članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta raspisuje

                                                                         NATJEČAJ

za upis polaznika u Program razlikovne godine za upis diplomskog sveučilišnog studija povijesti

Obrazovni cilj Programa je osobama koje su završile preddiplomski sveučilišni studij, stručni studij te integrirani sveučilišni i stručni studij iz područja znanosti različitih od povijesti, a žele  upisati diplomski sveučilišni studij povijest, omogućiti stjecanje određenih znanja za nastavak studiranja diplomskog sveučilišnog studija povijest.

Program u pravilu traje jednu akademsku godinu, a završetkom Programa stječe se 60 (šezdeset) ECTS bodova.

Razlikovnu godinu mogu upisati osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim, stručnim studijem, te integriranim sveučilišnim i stručnim studijem koje su stekle najmanje 180 ECTS-a i pripadajući stupanj obrazovanja.

Prijave se dostavljaju putem e-maila na adresu: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr.

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje.

Rok za podnošenje prijava je 15. studeni 2017. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će, putem elektroničke pošte ili telefona, biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa.

Školarina iznosi 8.000,00 kn, a troškovi upisa 400,00 kn. Troškovi upisa uplaćuju se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine moguće je uplatiti u cijelosti ili obročno. U slučaju obročnog plaćanja prva polovica iznosa školarine (4.000,00 kn) plaća se pri upisu.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. a) dokaz o državljanstvu (preslika),
  2. b) rodni list (preslika),
  3. c) potvrdu ili diplomu o završenom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika).

Za upis su potrebne:

  1. a) dvije fotografije (4×6 cm),
  2. b) preslika osobne iskaznice,
  3. c) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa-razlikovna povijest ili na blagajni Sveučilišta.
  4. d) dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina- razlikovna povijest ili na blagajni Sveučilišta.


Link za PRIJAVNI OBRAZAC