HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Odjel za sociologiju

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Hrvatsko katoličko sveučilište temeljem čl. 76. a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Programa razlikovne godine za upis na diplomski sveučilišni studij sociologije raspisuje

NATJEČAJ

za upis polaznika u Program razlikovne godine za upis diplomskog sveučilišnog studija sociologija

 

Cilj Programa  razlikovne godine za upis na diplomski sveučilišni studij Sociologija Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilište) je osobama koje su završile preddiplomski sveučilišni studiji, stručni studij te integrirani sveučilišni i stručni studij iz područja znanosti različitih od sociologije, omogućiti stjecanje određenih znanja za upis diplomskog sveučilišnog studija sociologija. Program u pravilu traje jednu akademsku godinu, a završetkom Programa stječe se 60 (šezdeset) ECTS bodova.

I. Uvjeti upisa polaznika:

Razlikovnu godinu mogu upisati osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim, stručnim studijem, te integriranim sveučilišnim i stručnim studijem koje su stekle najmanje 180 ECTS-a  i pripadajući stupanj obrazovanja iz različitih područja znanosti.

Prijave se dostavljaju putem e-maila na adresu: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr.

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje.

Rok za podnošenje prijava je 20. listopada 2020. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će, putem elektroničke pošte ili telefona, biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. a) potvrdu ili diplomu o završenom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika).i

 

II. Visina troškova pohađanja Programa

Polaznici plaćaju troškove (školarinu) izvođenja Programa u iznosu od  8.000,00 kn i troškove upisa u iznosu od  400,00 kn. Troškovi upisa uplaćuju se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine moguće je uplatiti u cijelosti ili obročno. U slučaju obročnog plaćanja prva polovica iznosa školarine (4.000,00 kn) plaća se pri upisu.

III. Upis polaznika

Za upis polaznicima su potrebne dvije fotografije (4×6 cm);

dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa-razlikovna sociologija;

dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina- razlikovna sociologija.