HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o studijima i studiranju, Mišljenja o usklađenosti studijskog programa s odredbama Direktive 2005/36EC i 2013/55/EU E, KLASA:602-04/15-13/00105 URBROJ:533-20-15-0001, te Dopusnice za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo KLASA:UP/I-602-04-/11-13/00186 URBROJ:533-20-15-0008  i Odluke Senata raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis izvanrednih studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u akademskoj godini 2015./2016.

Cijeli tekst natječaja potražite na poveznici

 

Hrvatsko katoličko sveučilište