HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o studijima i studiranju, Mišljenja o usklađenosti studijskog programa s odredbama Direktive 2005/36EC i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća KLASA:602-04/15-13/00105 URBROJ:533-20-15-0001, te Dopusnice za izvođenje diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo KLASA:UP/I-602-04-/15-13/00029 URBROJ:533-20-15-0002 i Odluke Senata raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis izvanrednih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u akademskoj godini 2015./2016.

Cijeli tekst natječaja dostupan je na poveznici

 

Hrvatsko katoličko sveučilište