Na temelju Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavljuje se

NATJEČAJ

za izvođenje Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija

(pedagoške kompetencije)

Raspisuje se natječaj za stjecanje nastavničkih kompetencija i kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko didaktičko-metodičko obrazovanje) kojim se stječe kvalifikacija obujma 60 ECTS bodova na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

U Program za stjecanje nastavničkih kompetencija mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Školarina iznosi 7.000,00 kn, a trošak upisa 400,00 kn. Trošak upisa naplaćuje se u cjelosti pri upisu, a iznos školarine može se platiti obročno, prvi iznos školarine (3.500,00 kn) uplaćuje se pri upisu, a preostali iznos (3.500,00 kn) do završetka izvođenja Programa.

Prijave se mogu dostaviti putem e-mail na adresu: jasna.laura@unicath.hr ili poštom na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb s naznakom Program za stjecanje nastavničkih kompetencija.

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

Rok za podnošenje prijava je do 10. ožujka 2015. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa putem telefona ili e-maila.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. a) dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena preslika),
  2. b) rodni list (original ili ovjerena preslika),
  3. c) potvrda ili diploma o završenom studiju ili svjedodžba o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika).

Za upis su potrebne:

  1. a) dvije fotografije (4×6 cm),
  2. b) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa- PN ili na blagajni Sveučilišta,
  3. c) dokaz o uplati školarine (ukupno ili 1. obrok) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PN ili na blagajni Sveučilišta.

Realizacija Programa počet će po formiranju skupine od 35 polaznika.

Obrazac

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište