Na temelju Statuta i Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavljuje se 

NATJEČAJ
za izvođenje Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija 
(pedagoške kompetencije)

Raspisuje se natječaj za stjecanje nastavničkih kompetencija i kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko didaktičko-metodičko obrazovanje).

Svi oblici nastave, u pravilu, se organiziraju subotom.

Školarina iznosi 7.000,00 kn i može se platiti u dva obroka na način da se prvi obrok uplaćuje prilikom upisa, a drugi obrok do 30. travnja 2014. godine. Trošak upisa iznosi 300,00 kn.

Prijave se mogu dostaviti putem e-mail na adresu: jasna.laura@unicath.hr ili poštom na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb s naznakom Program za stjecanje nastavničkih kompetencija, te predajom u Tajništvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta na adresi Ilica 242, Zagreb.

Obrazac za prijavu možete preuzeti na ovom linku

Tekst cijelog Natječaja nalazi se na linku

Realizacija Programa počet će nakon formiranja skupine od 35 polaznika.

Kontakt:

Pomoćnica glavnog tajnika Jasna Laura, dipl. iur., e-mail: jasna.laura@unicath.hr
Telefon: 01 370 66 34

Voditelj Programa: prof. Stipe Ledić, stipe.ledic@unicath.hr

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište