Select Page

NATJEČAJ

ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

 

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija, koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020.

Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

 

II.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju magistri struke koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020.

 

III.

Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade.

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od ukupno 3.000,00 kuna, dodijeljenog u dva koraka. 

Kandidatima koje su stručna vijeća sveučilišnih odjela predložila za Rektorovu nagradu za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se Rektorova pohvalnica za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 kuna.

Između njih bira se jedan kandidat – dobitnik Rektorove nagrade koja će mu biti uručena na Danu Sveučilišta, a sastoji se od povelje i preostaloga dijela prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 kuna.

 

Uvjeti i kriteriji za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog  sveučilišnog studija

 

IV.

Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se najboljem magistru struke između kandidata svih diplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište, a koji su u razdoblju od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. godine završili diplomski sveučilišni studij.

 

V.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija su:

  • da je kandidat završio studij do 30. rujna prethodne akademske godine;
  • da je kandidat među 30 % magistara struke koji su diplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manje od 4,0) ostvarenim tijekom diplomskog sveučilišnog studija i usmjerenja;
  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Kandidatu će se osim uspjeha na studiju vrednovati i:

  • duljina studiranja;
  • ostvarene znanstvene aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima i sl.);
  • ostvarene stručne i izvannastavne aktivnosti (objavljeni stručni radovi, izlaganje na stručnim skupovima, članstvo u odboru za organizaciju stručnog ili znanstvenog skupa, članstvo u studentskim organizacijama, članstvo u Studentskom zboru i u tijelima Sveučilišta, status demonstratora, dobiveno priznanje sveučilišnog odjela i sl.)
  • ostvarene aktivnosti izvan Sveučilišta (upisan drugi studij, završene ljetne škole, radionice, škole, tečajevi, volonterstvo, sportske aktivnosti, izložbe i sl.).

 

Prijava i dokazi uz prijavu kandidata

 

VI.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Sveučilišta. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokaze o dodatnim postignućima.

Vlastoručna potpisana prijava s obveznim prilozima dostavlja se u Službu za studentska pitanja ili na adresu e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr do petka 23. listopada 2020. godine.

 

VII.

Stručno vijeće sveučilišnog odjela koji izvodi diplomski sveučilišni studij predlaže jednog od prijavljenih kandidata Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade.

 

VIII.

Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija, a koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2019./2020. bit će objavljeni s imenima i prezimenima dobitnika na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

IX.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

X.

Rektorova pohvalnica dodjeljuje se na svečanoj promociji magistara struke 14. studenoga 2020. godine, a Rektorova nagrada na Danu Sveučilišta.