NATJEČAJ

ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA PSIHOLOGIJU

U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

 

Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).

 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. za sljedeće kategorije:

 • najbolji akademski uspjeh,
 • najbolji diplomski rad,
 • izniman izvannastavni angažman.

 

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.

 

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).

 

Priznanje se sastoji od povelje i dodjeljuje se u sklopu obilježavanja Dana Odjela.

 

 1. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2019./2020.

 

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2019./2020.

 

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2019./2020. su:

 • da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
 • da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0;
 • da kandidat nije ponavljao godinu;
 • da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
 • da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru.

 

Ovlašteni prijavitelj: Služba za studentska pitanja.

 

Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.

 

 1. Najbolji diplomski rad

 

Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2019./2020.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:

 • da kandidat nije ponavljao godinu studija, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Ovlašteni prijavitelj: mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada kojeg se predlaže za priznanje.

 

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Dodjeljuje se jedno priznanje.

 

 1. Priznanje za izniman izvannastavni angažman

 

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2019./2020. Odjel dodjeljuje kandidatu ili grupi kandidata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke i to:

 • ako se kandidat istaknuo u organizaciji stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događaja;
 • ako je organizirao projekte od iznimnog značaja za sveučilište i Odjel;
 • ako je unaprjeđivao kvalitetu studiranja sudjelovanjem u programima mobilnosti, stručnim radionicama, tribinama, skupovima i sl.;
 • ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili međunarodnih natjecanja ili predstavljanja;
 • ako se istaknuo u vođenju znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, debatnih, sportskih ili humanitarnih projekata i sl.;
 • ako je tijekom rada doprinio kvaliteti studentskog i akademskog života, poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta i Odjela i sl;
 • ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveučilišta i Odjela i sl.

 

Ovlašteni prijavitelj: zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane studentske organizacije ili predstavnik studenata u Stručnom vijeću Odjela.

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

 

Može se dodijeliti više priznanja.

 

***

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja najkasnije do 16. travnja 2021.

 

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • za točku 1. Natječaja
 1. prijepis ocjena s dokazima o: ne ponavljanju godine, o izvršavanju svih obveza iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave, o ne izricanju stegovne mjere (izdaje Služba za studentska pitanja)

 

 • za točku 2. Natječaja
 1. prijavu u pisanom obliku
 2. dokazi o: ne ponavljanju godine – ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;

o ne izricanju stegovne mjere (izdaje Služba za studentska pitanja)

 1. primjerak elektroničke verzije diplomskog rada u PDF inačici

 

 • za točku 3. Natječaja
 1. prijavu u pisanom obliku
 2. dokaze o izvannastavnom angažmanu

 

Prijavom na Natječaj prijavitelji i kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu priznanja studentima Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podatci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije – Odjelno povjerenstvo:

 1. dr. sc. Josip Bošnjaković, predsjednik,
 2. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić, članica,
 3. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk, članica,
 4. dr. sc. Krunoslav Matešić, zamjenski član.

 

 

KLASA: 121-13/21-01/03

URBROJ: 498-03-02-04-01/1-21-02

 

Zagreb, 26. siječnja 2021.

 

 

 

PROČELNICA

doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk

Hrvatsko katoličko sveučilište