NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje: Odjel).

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2020./2021. za sljedeće kategorije:

 • najbolji akademski uspjeh;
 • najbolji diplomski rad;
 • izniman izvannastavni angažman.

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje: Odjelno povjerenstvo).

Priznanje se sastoji od plakete i dodjeljuje se u sklopu obilježavanja Dana Odjela.

1. PRIZNANJE ZA NAJBOLJI AKADEMSKI USPJEH OSTVAREN U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2020./2021.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2020./2021. su:

 • da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
 • da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0;
 • da kandidat nije ponavljao godinu;
 • da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Ovlašteni prijavitelj: Služba za studentska pitanja.

Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.

2. PRIZNANJE ZA NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD

Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2020./2021.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:

 • da kandidat nije ponavljao godinu studija, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Ovlašteni prijavitelj: mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada kojeg se predlaže za priznanje.

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Dodjeljuje se jedno priznanje.

3. PRIZNANJE ZA IZNIMAN IZVANNASTAVNI ANGAŽMAN

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2020./2021. Odjel dodjeljuje kandidatu ili grupi kandidata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke i to:

 • ako se kandidat istaknuo u organizaciji stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događaja;
 • ako je organizirao projekte od iznimnog značaja za Sveučilište i Odjel;
 • ako je unaprjeđivao kvalitetu studiranja sudjelovanjem u programima mobilnosti, stručnim radionicama, tribinama, skupovima i sl.;
 • ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili međunarodnih natjecanja ili predstavljanja;
 • ako se istaknuo u vođenju znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, debatnih, sportskih ili humanitarnih projekata i sl.;
 • ako je tijekom rada doprinio kvaliteti studentskog i akademskog života, poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta i Odjela i sl.
 • ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveučilišta i Odjela i sl.

Ovlašteni prijavitelj: zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane studentske organizacije ili predstavnik studenata u Stručnom vijeću Odjela.

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Može se dodijeliti više priznanja.

* * *

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja najkasnije do 21. veljače 2022. godine.

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • za točku 1. Natječaja
 1. prijepis ocjena s dokazima o: neponavljanju godine, o izvršavanju svih obveza iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave, o neizricanju stegovne mjere

 

 • za točku 2. Natječaja
 1. prijavu u pisanom obliku
 2. dokazi o: neponavljanju godine – ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;

o neizricanju stegovne mjere (izdaje Služba za studentska pitanja)

 1. primjerak elektroničke verzije diplomskog rada u PDF inačici

 

 • za točku 3. Natječaja
 1. prijavu u pisanom obliku
 2. dokaze o izvannastavnom angažmanu

 

Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest u akademskoj godini 2020./2021.

 

Sveučilište će podatke obrađivati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke studenata prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Kontakt osobe za dodatne informacije – Odjelno povjerenstvo:

 1. prof. dr. sc. Ines Sabotič, predsjednica Odjelnog povjerenstva;
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, član
 3. Veronika Novoselac, mag. hist., članica

 

 

 

KLASA: 602-04/21-08/34

URBROJ: 498-03-02-04-02/1-22-05

 

Zagreb, 25. siječnja 2022.

  PROČELNIK

izv. prof. dr. sc. Mario Kevo