Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje: Odjel).

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. za sljedeće kategorije:

 • najbolji akademski uspjeh;
 • najbolji diplomski rad;
 • izniman izvannastavni angažman

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje: Odjelno povjerenstvo).

Priznanje se sastoji od plakete i dodjeljuje se u sklopu obilježavanja Dana Odjela.

1. PRIZNANJE ZA NAJBOLJI AKADEMSKI USPJEH OSTVAREN U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2017./2018.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018. su:

 • da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
 • da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0;
 • da kandidat nije ponavljao godinu;
 • da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru;
 • da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave.

Priznanje se dodjeljuje na temelju uvida u dokumentaciju i prosjek ocjena studenata.

Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.

2. PRIZNANJE ZA NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD

Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2017./2018.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:

 • da kandidat tijekom studija ima ostvaren težinski prosjek od najmanje 3,5;
 • da kandidat nije ponavljao godinu studija;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Prijavu može podnijeti mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada kojeg se predlaže za priznanje.

Predlagatelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Dodjeljuje se jedno priznanje.

3. PRIZNANJE ZA IZNIMAN IZVANNASTAVNI ANGAŽMAN

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2017./2018. Odjel dodjeljuje kandidatu ili grupi kandidata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke i to:

 • ako se kandidat istaknuo u organizaciji stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događaja;
 • ako je organizirao projekte od iznimnog značaja za Sveučilište i Odjel;
 • ako je unaprjeđivao kvalitetu studiranja sudjelovanjem u programima mobilnosti, stručnim radionicama, tribinama, skupovima i sl.;
 • ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili međunarodnih natjecanja ili predstavljanja;
 • ako se istaknuo u vođenju znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, debatnih, sportskih ili humanitarnih projekata i sl.;
 • ako je tijekom rada doprinio kvaliteti studentskog i akademskog života, poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta i Odjela i sl.
 • ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveučilišta i Odjela i sl.

Prijavu mogu podnijeti zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane studentske organizacije ili predstavnik studenata u Stručnom vijeću Odjela.

Predlagatelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Može se dodijeliti više priznanja.

* * *

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja najkasnije do 25. veljače 2019. godine.

Predlagatelji su tijekom prijave dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu u pisanom obliku
 2. prijepis ocjena s dokazom o ne ponavljanju godine (za točku 2. Natječaja)
 3. potvrda o ne izricanju stegovne mjere (za točku 2. i 3. Natječaja)
 4. dokaze o ispunjavanju ostalih kriterija

Kontakt osobe za dodatne informacije – Odjelno povjerenstvo:

 1. dr. sc. dr. h. c. Emilio Marin, predsjednik Odjelnog povjerenstva;
 2. prof. dr. sc. Ines Sabotič, članica;
 3. sc. Stipe Ledić, član.