NATJEČAJ

o dodjeli Rektorove nagrade

za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019.

 

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

 

Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u znanstvenom radu, u razvoju Sveučilišne zajednice te u promicanju katoličkog identiteta Sveučilišta.

 

II.

Pravo natjecanja za Rektorove nagrade imaju studenti Sveučilišta koji ispunjavaju uvjete Natječaja.

 

III.

Odluku o dodjeli Rektorove nagrade, na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo), donosi Rektor.

 

Uvjeti i kriteriji za dodjelu Rektorovih nagrada

 

IV.

Rektorova nagrada za studentski istraživački rad

Rektorova nagrada za studentski istraživački rad dodjeljuje se studentu Sveučilišta koji je samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima izradio znanstveni ili stručni rad.

Student se s istim radom može prijaviti samo jednom.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad su:

 • da je rad znanstvenog ili stručnog karaktera, s time da znanstveni rad ima prednost nad stručnim;
 • da je rad izrađen isključivo za prijavu na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade (seminarski, završni i diplomski rad te rad izrađen za skup ili objavljen rad neće se prihvaćati);
 • povjerenstvo može imenovati recenzente (koji imaju doktorat znanosti) te tražiti stručno mišljenje sveučilišnih odjela;
 • da je rad napisan samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima – broj autora ovisi o znanstvenom području i polju.
 • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Studenti dostavljaju kandidaturu Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara 1.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

V.

Rektorova nagrada za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice

Rektorova nagrada za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice dodjeljuje se za iskazan doprinos razvoju Sveučilišne zajednice u akademskoj 2018./2019. godini.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice su:

 • javno promoviranje Sveučilišta, rad u tijelima Sveučilišta, izniman volonterski angažman, sportski rezultati ili rad na povećanju svijesti o odgovornom, etičnom i kolegijalnom ponašanju tijekom studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima koje izvodi Sveučilište;
 • da nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Sastavnice, Studentski zbor, registrirane studentske organizacije, studenti i zaposlenici Sveučilišta predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

VI.

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta dodjeljuje se za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj 2018./2019. godini.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta su:

 • da nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Katedra za teologiju i Sveučilišni kapelan predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

Prijava i dokazi uz prijavu kandidata

VII.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Sveučilišta.

 

Prijave s obveznim prilozima dostavljaju se u Službu za studentska pitanja do četvrtka 30. travnja 2020. godine.

VIII.

Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade bit će objavljeni s imenima i prezimenima dobitnika na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke studenata prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijavne obrasce moguće je pogledati na linku1 i linku2 i linku3.

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE