Na osnovu Erasmus+ povelje (ECHE) i sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2022./2023.

Opći dio

Sveučilištu je 2021. godine dodijeljena povelja Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE)  na osnovu koje je omogućeno sudjelovanje studenata Sveučilišta u Erasmus+ programu.

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 • mobilnost studenata u svrhu studiranja (SMS)
 • mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (SMP)

u programskim zemljama, odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima Sveučilišta za sufinanciranje studiranja (SMS) i stručne prakse (SMP) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji, u akademskoj godini 2022./2023., koji ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava.

Mobilnosti mogu biti dugoročne i kratkoročne i biti organizirane u fizičkom obliku, na daljinu ili kombinirano (blended). Kombinirana mobilnost podrazumijeva kombinaciju kraće fizičke mobilnost s virtualnom komponentom (učenje na daljinu). Kombinirana mobilnost u svrhu studija mora donositi najmanje 3 ECTS boda.

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

Broj studenata za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse

Broj studenata Sveučilišta kojima će biti dodijeljena sredstva za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2022./2023.

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Studiranje je moguće ostvariti od 1. rujna 2022. do 31. srpnja 2023. godine. Stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. listopada 2022. do 15. rujna 2023. godine.

Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak studenata preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog sveučilišnog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji i može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 4 mjeseca.

U slučaju korištenja kombinirane (blended) mobilnosti fizička prisutnost u partnerskoj ustanovi mora trajati 5 do 30 dana i kombinira se s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta.

 Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

 • zapreddiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti: 

 Institut  Catholique de Paris, Pariz, Francuska
Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska
Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska
Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Mađarska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Varšava, Poljska
Uniwersytet papieski Jana Pawla II w Krakowie; Krakov, Poljska
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka
Katolische Universität EichstättIngolstadt, Eichstätt, Njemačka
IğdırUniversity, Iğdır, Turska
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bugarska
Kastamonu University, Kuzeykent, Turska
Istanbul Galata University, Istanbul, Turska
Universitatea de Vest din Timisoara, Temišvar, Rumunjska

 •  za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije:

Università degli Studi „Suor Orsola Benincasa“, Napulj, Italija
Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska
Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Mađarska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka
IğdırUniversity, Iğdır, Turska
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bugarska
Katolische Hochschule, Nordrhein-Westfalen, Köln, Njemačka
Kastamonu University, Kuzeykent, Turska
Istanbul Galata University, Istanbul, Turska
Universitatea de Vest din Timisoara, Temišvar, Rumunjska

 • za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sociologije:

 Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska
Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Mađarska
Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka
Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Krakov, Poljska
Katolische Universität EichstättIngolstadt, Eichstätt, Njemačka
Tartu Ülikool, Tartu, Estonia
IğdırUniversity, Iğdır, Turska
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bugarska
Katolische Hochschule, Nordrhein-Westfalen, Köln, Njemačka
Kastamonu University, Kuzeykent, Turska
Istanbul Galata University, Istanbul, Turska
Universitatea de Vest din Timisoara, Temišvar, Rumunjska

 • za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij komunikologije:

 Università degli Studi „Suor Orsola Benincasa“, Napulj, Italija
Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Mađarska 
Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka
IğdırUniversity, Iğdır, Turska
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bugarska
Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Krakov, Poljska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska
Kastamonu University, Kuzeykent, Turska
Istanbul Galata University, Istanbul, Turska

 • za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sestrinstva: 

Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka
Universidade Católica Portuguesa – Instituto Ciências da Saúde, Porto, Portugal
Kastamonu University, Kuzeykent, Turska
Istanbul Galata University, Istanbul, Turska

*Napomena: moguće je ostvariti i mobilnost na svim studijskim odjelima u području Educational Science i Theology and Religion na Gál Ferenc College, Szeged, Mađarska te u području Philosophy, Art History i Theology na Katolische Privatuniversität Linz, Linz, Austrija.

Studenti poslijediplomskih studija Povijest i Sociologija mobilnost u sklopu Erasmus+ programa mogu ostvariti na bilo kojem stranom visokom učilištu koje sudjeluje u Erasmus+ programu ili znanstvenoj instituciji, u bilo kojoj državi članici Europske Unije, uz preduvjet izdane suglasnosti mentora za izradu doktorske disertacije.

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse 

Student preddiplomskog i diplomskog studija u suradnji s ECTS koordinatorom Odjela pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije, ali ne u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU ili diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu, u kojoj može realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse. Mobilnost u svrhu stručne prakse iznimno se može realizirati u drugim programskim zemljama.

Student poslijediplomskih studija Povijest i Sociologija u suradnji s mentorom za izradu doktorske disertacije pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije, ali ne u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU ili diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu, u kojoj može realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse. Mobilnost u svrhu stručne prakse iznimno se može realizirati u drugim programskim zemljama.

Tko se može prijaviti

Na Natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2022./2023. biti upisani na preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski sveučilišni studij koje izvodi Sveučilište.

Prije prijave 

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija, koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse, odabiru inozemnu visokoškolsku ustanovu, odnosno instituciju, odabiru predmete koje bi za vrijeme studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

Nakon što ECTS koordinator Odjela prihvati plan mobilnosti, studenta nominira inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Ako nominacije bude prihvaćena, student preddiplomskog i diplomskog studija, koji se namjerava prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse, će zajedno sa ECTS koordinatorom Odjela te Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse).

Studenti poslijediplomskih studija Povijest i Sociologija,  koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse, odabiru inozemnu visokoškolsku ustanovu, odnosno instituciju, odabiru predmete koje bi za vrijeme studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u suradnji s mentorom za izradu doktorske disertacije.

Studenti poslijediplomskih studija Povijest i Sociologija,  koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse, će zajedno sa mentorom za izradu doktorske disertacije te Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studiranja), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse).

Potpisivanjem ovoga sporazuma studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova i/ili obavljenih aktivnosti stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu.

Školarina

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na matičnom Sveučilištu i moraju regulirati vlastiti status u Službi za studentska pitanja. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni participiranja u troškovima studiranja (školarine) na matičnom Sveučilištu, a sukladno potpisanom Ugovoru o načinu studiranja.

Iznosi financijske potpore

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja, odnosno stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. 

Iznos financijske potpore za dugoročnu fizičku mobilnost, za akademsku godinu 2022./2023., utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 • Grupa zemalja 1 (Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška) – 550 EUR mjesečno
 • Grupa zemalja 2 (Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal, Španjolska)– 550 EUR mjesečno
 • Grupa zemalja 3 (Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska) – 500 EUR mjesečno

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblje mobilnosti u svrhu studiranja ili stručne prakse u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, za svaku razinu studija.

U slučaju mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse, za dugoročne mobilnosti, studenti će dobiti dodatak od 150 EUR mjesečno.

Za kratkoročnu fizičku mobilnost studenata (kombiniranu mobilnost) i kratkoročnu mobilnost doktoranada studenti ostvaruju financijsku potporu u iznosu od 70 EUR po danu za mobilnost do 14 dana i 50 EUR po danu za mobilnost od 15 do 30 dana.

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija. Sveučilište će isplatiti financijsku potporu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je poslovna banka Agencije za mobilnost i programe EU primijenila prilikom uplate sredstava Sveučilištu. Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

Studenti s posebnim potrebama 

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova povezanih uz zdravstvene okolnosti. Studenti s posebnim potrebama koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu, nakon odabira na Natječaju, a prije odlaska na mobilnost, obvezni su priložiti:

 • Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama

Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi nadležna Agencija.

Studenti s manje mogućnosti:

Studenti slabijeg imovinskog statusa i studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta

Studenti s manje mogućnosti ostvaruju pravo na dodatnih 250 EUR mjesečno za sve dugoročne mobilnosti, 100 EUR jednokratno za kratkoročne mobilnosti u trajanju od 5 do 14 dana te 150 EUR jednokratno za kratkoročne mobilnosti u trajanju od 15 do 30 dana.

Studenti slabijeg imovinskog statusa ostvaruju pravo na dodatnu financijsku potporu ako prosječni mjesečni prihodi po članu njihovog zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice (2.827,10 kuna za 2022. godinu) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Uz ukupni dohodak u izračun prihoda ulaze i neoporezivi primici navedeni u Pravilniku o dodjeli državne stipendije.

Studenti slabijeg imovinskog statusa koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu obvezni su, uz prijavu na Natječaj, priložiti i sljedeće dokaze:

 • Zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa
 • Potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;
 • popunjenu Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) – odvojeni dokument

Studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta, a koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu obvezni su, uz prijavu na Natječaj, priložiti i sljedeće dokaze:

 • Zamolbu za dodatno financiranje studenata koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta
 • odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita
 • dozvola boravka
 • dokaz identiteta: putovnica za azilanta/posebna putovnica za stranca/drugi identifikacijski dokument.

Postupak prijave 

Prijava za Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente: 

 • Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 • Prijepis položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova do prijave na Natječaj ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 • Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 • Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta – prijepis ocjena – o položenom kolegiju stranog jezika; potvrda škole stranih jezika; međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 • Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studiranja koji je potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta), odnosno  Learning Agreement for Traineeships(Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse koji je potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije). Dokument Learning Agreement  for Studies, odnosno  Learning Agreement for Traineeships potrebno je izraditi u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.
 • Zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 • Zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)
 • Zamolbu za dodatno financiranje studenata koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta (fakultativno)

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Studentsku službu s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj. 

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave izvan roka neće se razmatrati.

Rokovi za prijavu

Prijave na Natječaj moguće su u niže navedenim rokovima, osim u srpnju i kolovozu 2022. godine, kada prijave nisu moguće.

Mobilnost studenata u svrhu studiranja (SMS)

 • kandidati se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu studiranja u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. od datuma objave Natječaja, a najkasnije do 15. lipnja 2022.
 • kandidati se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu studiranja u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. od datuma objave Natječaja, a najkasnije do 1. prosinca 2022.

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (SMP)

 • kandidati se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2022./2023. do svakog 20. u mjesecu od datuma objave Natječaja, a najkasnije do 20. travnja 2023.
 • radi mogućnosti dovršavanja administrativnih procesa i isplate sredstava, kandidati se trebaju prijaviti minimalno 2 mjeseca prije datuma polaska na mobilnost.

Natječaj ostaje otvoren do isteka dodijeljenih sredstava ili do gore naznačenih datuma. Rezultati se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Rangiranje, odabir kandidata i objava rezultata  

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može ostvariti ukupno 100 bodova i to:

 • Težinski prosjek ocjena, maksimalno 50 bodova
 • Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova
 • Usklađenost programa, maksimalno 30 bodova

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Žalbeni postupak 

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od objave odluke o konačnoj rang listi kandidata. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Studentsku službu. O žalbi odlučuje Povjerenstvo čija je odluka konačna.

Osiguranje

Sudionici odabrani za odlazak na mobilnost dužni su imati zdravstveno osiguranje. Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije i koja predstavlja minimalnu uvjet za studentsku mobilnost. Preporuča se ugovoriti i policu zdravstvenog osiguranja koja pokriva cijelo razdoblje mobilnosti i vrijedi na teritoriju države u kojoj sudionik studira ili obavlja stručnu praksu. Preslika EKZO kartice i/ili police zdravstvenog osiguranja čini sastavni dio dosjea studenta.

Sudionici koji odlaze na mobilnost u svrhu stručne prakse, obvezni su, uz gore navedeni minimalni uvjet, sklopiti i police osiguranja od odgovornosti i osiguranja od nezgode koje pokrivaju cijelo razdoblje mobilnosti i vrijede na teritoriju države u kojoj sudionik obavlja stručnu praksu. Preslike polica osiguranja čine sastavni dio dosjea studenata.

Kontakt osobe za dodatne informacije: 

Sveučilišni ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Luka Šešo e-mail: luka.seso@unicath.hr

ECTS koordinator Odjela za povijest: izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić e-mail: ivan.majnaric@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Matea Plenković e-mail: matea.sakic@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Martina Knežević e-mail: martina.knezevic@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za komunikologiju:  doc. dr. sc. Suzana Peran e-mail: suzana.peran@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: doc. dr. sc. Mate Car e-mail: mate.car@unicath.hr
ECTS koordinator Medicinskog fakulteta: doc. dr. sc. Ivan Krešimir Lukić e-mail: ivan.kresimir.lukic@unicath.hr
Administrator: Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital. e-mail: maja.skvorc@unicath.hr

Za sve dodatne detalje konzultirati Erasmus+ Programme Guide, a za dodatne kategorije studenata s manje mogućnosti konzultirati mrežne stranice Agencije za mobilnost i programe EU.

Prilozi:

1. Prijavni obrazac – SMS SMP
2. Learning Agreement for Studies
3. Learning Agreement for Traineeships
4. Europass obrazac
5. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
6. Obrazac za sudionike s posebnim potrebama

KLASA: 605-01/22-02/001
URBROJ: 498-03-02-04-22-001
Zagreb, 9. svibnja 2022. godine

 

****