Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 100/2018 od dana 14. studenoga 2018. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 29. studenoga 2018. godine (četvrtak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u Informatičkoj dvorani (I. kat lijevo) prema sljedećem rasporedu:

 

  1. viši stručni referent (tajnik)u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; u 10 sati

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i

– rada na osobnom računalu.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 3. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 14 u 9 sati.

  1. stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, “Razvoj združenog diplomskog studija sofverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pazmany Peter”, UP.03.1.1.02 uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; u 9 sati

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– dva svjetska jezika (obvezan je engleski jezik) i

– rada na osobnom računalu.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 3. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 20 u 11 sati.

  1. viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj; u 9 sati.

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

– Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik) i

– rada na osobnom računalu.

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina održat će se 3. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb u uredu broj 20 u 12 sati.

 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s testiranja, a postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provjere ostvario najmanje pet bodova.