NATJEČAJ

ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA SESTRINSTVO

U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).

 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. za sljedeće kategorije:

 • najbolji akademski uspjeh;
 • najbolji diplomski rad;
 • izniman izvannastavni angažman.

 

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.

 

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).

 

Priznanje se sastoji od plakete i dodjeljuje se na Danu Odjela.

1. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018.

 

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2017./2018.

 

Ovlašteni prijavitelj: student-kandidat.

 

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2017./2018. su:

 • da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
 • da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0;
 • da kandidat nije ponavljao godinu;
 • da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru;
 • da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave.

 

Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.

 

2. Priznanje za najbolji diplomski rad

 

3. Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2017./2018.

 

Ovlašteni prijavitelj: mentor na diplomskom radu, predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada.

 

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:

 • da kandidat ima ostvaren težinski prosjek ne manji od 3,5 tijekom studija;
 • da kandidat nije ponavljao godinu studija;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada predlaže Odjelnom povjerenstvu dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad.

 

Dodjeljuje se jedno priznanje.

 

3. Priznanje za izniman izvannastavni angažman

 

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2017./2018. Odjel dodjeljuje kandidatu ili grupi kandidata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke.

 

Ovlašteni prijavitelj: zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane druge studentske organizacije ili predstavnik studenata u Stručnom vijeću Odjela.

 

Može se dodijeliti više priznanja.

 

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja najkasnije do 9. listopada 2018. godine.

 

Prilikom podnošenja prijave kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu u pisanom obliku
 2. prijepis ocjena s dokazom o ne ponavljanju godine (osim točke 3. Natječaja)
 3. potvrda o ne izricanju stegovne mjere (osim točke 3. Natječaja)
 4. dokaze o ispunjavanju ostalih kriterija

 

 

Kontakt osobe za dodatne informacije:

doc. dr. sc. Melita Uremović, predsjednica Odjelnog povjerenstva;

prof. dr. sc. Alemka Markotić, članica;

doc. dr. sc. Ingrid Marton, članica.