Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3.  Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva  i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Vjera Brković, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 10 sati do 10:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač u interdisciplinarnom području znanosti, polje pedagogija i polje povijest, s temom:

 

 

“INTERAKCIJA NASTAVNIKA I UČENIKA U NASTAVI POVIJESTI KROZ NASTAVNI SADRŽAJ”

 

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište