HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 21. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 92. i  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

I. Rosana Svetić Čišić, pristupnica Natječaja za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u dijelu radnog vremena održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 30. rujna 2020. godine (srijeda) u vremenu od 17:00 sati do 17:45 sati u predavaonici 11 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik na natječaj za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u dijelu radnog vremena u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo s temom:

 

“ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVU BUDUĆNOST – EDUKACIJA ZA OSOBE OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI”

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

 

                                               PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                           prof. dr. sc. Gordan Črpić