HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 19. lipnja 2020. godine

 

Temeljem članka 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

I. Josip Poljak, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 1. srpnja 2020. godine (srijeda) u vremenu od 15:00 sati do 15:45 sati u predavaonici 9 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik na natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, s temom:

 

“UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA MEDIJE”

 

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.