HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242, Zagreb

Zagreb, 19. listopada 2018. godine

Na temelju čl. 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 19. i čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Ivančica Vadjon, mag. cin., pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 30. listopada 2018. godine (utorak) u vremenu od 15:30 sati do 16:15 sati u školskoj sportskoj dvorani Među-biskupijskog sjemeništa, Nadbiskupijska klasična gimnazija, Voćarska cesta 106, Šalata, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača bez zasnivanja radnog odnosa u području društvenih znanosti, polje kineziologija s temom:

”VJEŽBE SNAGE U KRUŽNOJ POSTAVI”

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i
studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji
mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

TAJNIK SVEUČILIŠTA:

dr. sc. Hrvoje Meštrić, dipl. ing. fiz.