HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 10. ožujka 2021. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

dr. sc. Velimir Veselinović, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 18. ožujka 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u predavaonici broj 2 (I. kat/lijevo) Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik na natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest s temom:

 

“IZBORNE KAMPANJE HRVATSKE STRANKE PRAVA OD 1992. DO 2011. GODINE”

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

III. Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama.

Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

 

                                               PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                        prof. dr. sc. Gordan Črpić