HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 14. ožujka 2023. godine

Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka za izbor jednog naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Dr. sc. Vanesa Varga, pristupnica postupka za izbor jednog naslovnog docenta održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 22. ožujka 2023. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u dvorani C 0.5 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242, Zagreb kao pristupnica postupka za izbor jednog naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, s naslovom teme:

“Navike i motivi korištenja pametnih telefona kod adolescenata”

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE
prof. dr. sc. Gordan Črpić