HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 8. srpnja 2021. godine

 

Na temelju članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

I. dr. sc. Tihana Bagić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač održat će

 

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 19. srpnja 2021. godine (ponedjeljak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati online putem platforme Microsoft Teams, kao pristupnica na natječaj izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za odsutnog zaposlenika s temom:

 

“NEVERBALNA KOMUNIKCIJA”

 

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

IV. Obrani se može pristupiti putem poveznice.

 

V. Zabranjeno je neovlašteno snimanje nastupnog predavanja te objava istoga na mrežnim stranicama, odnosno činjenje druge radnje koja bi snimak učinila dostupnom trećim osobama.