Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst od 9. veljače 2016. godine, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta od 14. travnja 2015. godine, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

dr. sc. Milica Mikecin, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 15. svibnja 2020. godine (petak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati online preko platforme Microsoft Teams, kao pristupnica na natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija s temom:

 

“STAROSLAVENSKI I LATINSKI IZVORI HRVATSKOGLAGOLJSKIH BIBLIJSKIH TEKSTOVA”

 

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice putem poveznice.

Nastupno predavanje je moguće pratiti na linku. 

Zabranjeno je neovlašteno snimanje nastupnog predavanja te objava istoga na mrežnim stranicama, odnosno činjenje druge radnje koja bi snimak učinila dostupnim trećim osobama.