HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 30. siječnja 2023. godine

Na temelju članaka 53. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Dr. sc. Martina Vuk Grgić, pristupnica Natječaja za izbor jednog naslovnog docenta održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

Dana 13. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 13:30 sati, u Predavaonici B 2.4. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242, Zagreb kao pristupnice na Natječaj za izbor jednog naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstveno polje teologija, grana moralna teologija, s temom:

„Ranjivost i invaliditet: suvremene perspektive i razilaženja.
Teološko – etičko vrednovanje“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

TAJNICA SVEUČILIŠTA
Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et mag. paed.