HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 7. lipnja 2022. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

dr. sc. Marina Raguž, dr. med., pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 15. lipnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 12,00 sati, u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb kao pristupnica na Natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija, u nastavnoj bazi Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Klinička bolnica Dubrava, s temom:

 

”Klinička anatomija bazalnih jezgara“

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

TAJNICA SVEUČILIŠTA

Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et mag. paed.