HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 22. svibnja 2023. godine

 

Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

dr. sc. Ivan-Christian Kurolt, pristupnik postupka za izbor naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 6. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 14:15 sati u predavaonici C 0.3 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik postupka za izbor naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, genomika i proteomika čovjeka s naslovom teme:

„Virusne zoonoze u Hrvatskoj“.

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

TAJNICA SVEUČILIŠTA

Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et mag. paed.