HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 10. siječnja 2023. godine

 

Na temelju članaka 38. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Dr. sc. Ines Šiško Markoš, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 18. siječnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 15,00 sati, u Dvorana Blaženog Alojzija kard. Stepinca na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242, Zagreb kao pristupnice na Natječaj za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina, s temom:

 

”Nuklearno medicinske metode u neuropsihijatriji“

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

TAJNICA SVEUČILIŠTA

Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et mag. paed.