HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 16. travnja 2021. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

I. dr. sc. Đurica Pardon, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će

 

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 29. travnja 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 13:10 sati do 13:55 sati online putem platforme Microsoft Teams, kao pristupnik na natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija s temom:

 

“SVETOPISAMSKA PODLOGA EKOLOŠKOG NAUKA U SOCIJALNOJ ENCIKLICI LAUDATO SI’ O BRIZI ZA ZAJEDNIČKI DOM PAPE FRANJE “

 

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

IV. Obrani se može pristupiti putem poveznice.

 

V. Zabranjeno je neovlašteno snimanje nastupnog predavanja te objava istoga na mrežnim stranicama, odnosno činjenje druge radnje koja bi snimak učinila dostupnom trećim osobama.