HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 19. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora KLASA: 118-01/21-02/16, KLASA: 118-01/21-02/16, URBROJ: 498-03-02-01/3-21-02, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

 

I. Dr. sc. Dragan Glavaš, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika na radno mjesto docent održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 29. studenoga 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u u dvorani NZMD (Nova zgrada, Mala dvorana) Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb kao pristupnik na natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana opća psihologija, s temom:

 

”Uloga radnog pamćenja u donošenju odluka“

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

 

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                                         prof. dr. sc. Gordan Črpić

Hrvatsko katoličko sveučilište