Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, od 9. veljače 2016. godine, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta, od 14. travnja 2015. godine, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

dr. sc. Anto Mikić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 14. travnja 2020. godine (utorak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati online preko Microsoft Teams, kao pristupnik na natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti (povijest, informacijske i komunikacijske znanosti) s temom:

 

“UTJECAJ SLOMA HRVATSKOG PROLJEĆA NA UREĐIVAČKU POLITIKU GLASA KONCILA”

 

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

                                                                                                            TAJNIK SVEUČILIŠTA

dr. sc. Hrvoje Meštrić