Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

 I. Dr. sc. Ana Grdović Gnip, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će

 

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 24. studenoga 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 14:30 sati do 15:15 sati u predavaonici 3 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, s temom:

 

 

”PRIMJENA TEORIJE IGARA U KONTEKSTU KOLEKTIVNOG ODLUČIVANJA”

 

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište